66900058 - 021

مقالات

 

شماره تلگرام : 09362048289

18 مهر

آب فوق خالص (به انگلیسی: Ultrapure Water) به آب‌های خالص تر از آب مقطر که هدایت الکتریکی آنها کمتر از ۲ میکرو زیمنس بر سانتیمتر باشد اطلاق می‌شود. حداکثر خلوص آب ازنظر هدایت الکتریکی تا ۰٫۰۵۶ میکرو زیمنس می‌تواند برسد.

17 مهر

مالئیک انیدرید (Maleic anhydride) با فرمول شیمیایی C۴H۲O۳ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۷۹۲۳ است. که جرم مولی آن 98.06 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، بلورهای سفید است.

11 مهر

هیدروکینون (به انگلیسی: Hydroquinone) با فرمول مولکولی C6H6O2 و چگالی 1.3 می باشد که برای درمان کک و مک و لک موضعی و کلواسمای حاملگی، ملاسما و لکه‌های تیره و قهوه ای ناشی از نور آفتاب در سوختگی در کل تغییر رنگ پوست کاربرد دارد.

11 مهر

واکنشگر فولین (به انگلیسی: Folin's reagent) با فرمول شیمیایی C10H5NaO5S یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۵۱۶۹۹۶ است. که جرم مولی آن ۲۶۰٫۲ g/mol می‌باشد.

10 مهر

هگزادکان (به انگلیسی: Hexadecane) یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۱۱۰۰۶ است. شکل ظاهری این ترکیب، مایع شفاف بی‌رنگ است.

04 مهر

سلنیم

سلنیم عنصری با عدد اتمی 34، وزن اتمی 78.96، دمای ذوب 217درجه سانتی گراد، دمای جوش 684 درجه و چگالی 4.79 است. به صورت ناخالصی های سلنید در کانه های سولفید و به صورت کلاوستالیت و کروکسیت وجود دارد. از غبار حاصل از کاربرد کانه های سولفید استخراج می شود، در محلولKCN و توسط HCL ته نشین می شود.

20 شهریور

آدیپیک اسید (به انگلیسی: Adipic acid) یک دی کربوکسیلیک اسید خطی با شناسه پاب‌کم ۱۹۶ است. شکل ظاهری این ترکیب، بلورهای سفید است.

20 شهریور

دکان(به انگلیسی: Decane) یک ترکیب آلی از دسته آلکان ها با ده اتم کربن است با وزن مولکولی 28/142

فرمول شیمیایی : C10H22

وزن مولکولی: 28/142        

20 شهریور

متیلن بلو (به انگلیسی: Methylene blue) متیلن بلو یک ترکیب شیمیایی آروماتیک هتروسیکلیک با فرمول شیمیایی C16H18N3SCl است . در دمای اتاق پودری به رنگ سبز تیره ، بی بو و جامد است که زمانی که در آب حل می شود یک محلول آبی رنگ به دست می دهد . شکل آب دار آن دارای 3 مولکول آب به ازای هر واحد متیلن بلو است . متیلن آبی را نبایستی با متیل بلو ، یک رنگ دیگر در بافت شناسی ، متیلن بلوی جدید ، و یا با ویولت متیل که اغلب اوقات به عنوان شناساگر های pH استفاده می شوند ، اشتباه گرفت . متیلن آبی دارای یک pH 3 در آب در دمای 25 درجه ی سانتی گراد است .

18 شهریور

مالئیک انیدرید (به انگلیسی: Maleic anhydride) با فرمول شیمیایی C۴H۲O۳ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۷۹۲۳ است. که جرم مولی آن 98.06 g/mol می‌باشد. این ماده تحت تأثیر کاتالیزور مناسب به فرمهای ایزومری خود یعنی اسید فوماریک و سپس اسید مالئیک تبدیل می‌شود. شکل ظاهری این ترکیب، بلورهای سفید است.