66900058 - 021

مقالات

 

شماره تلگرام : 09362048289

22 آذر

از انواع کلرید کروم می توان به موارد زیر اشاره کرد:

کلرید کروم (II)

کلرید کروم (III)

کلرید کروم (IV)

 

 

کلرید کروم (II)

کلرید کروم(II) به انگلیسی: Chromium(II) chloride با فرمول شیمیایی CrCl۲ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۲۴۸۷۱ است. که جرم مولی آن 122.9021 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، جامد بلوری سفید است.

خصوصیات کلرید کروم (II)

فرمول مولکولی :  CrCl2

جرم مولی :          122.9021 g/mol

شکل ظاهری :      white crystalline solid

بوی :     odorless

چگالی :  2.9 g/cm3

دمای ذوب :        824 °C

دمای جوش :        ‎1120 °C

انحلال‌پذیری در آب :          very soluble

انحلال‌پذیری :       insoluble in alcohol ether

 

کلرید کروم (III)

کلرید کروم (III) به انگلیسی: Chromium(III) chloride با فرمول شیمیایی CrCl۳ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۶۴۵۲۳۰۰ است. که جرم مولی آن 158.36 g/mol (anhydrous) 266.48 g/mol (hexahydrate) می‌باشد.

خصوصیات کلرید کروم (III)

فرمول مولکولی :  CrCl3

جرم مولی :          158.36 g/mol (anhydrous)

266.48 g/mol (hexahydrate)

شکل ظاهری :      purple when anhydrous dark green when hexahydrate

چگالی :  2.87 g/cm3 (anhydrous)

1.760 g/cm3 (hexahydrate)

دمای ذوب :         1152 °C (anhydrous)

83 °C (hexahydrate)

دمای جوش : ‎1300 °C decomp.

انحلال‌پذیری در آب :          slightly soluble (anhydrous)

585 g/L (hexahydrate)

انحلال‌پذیری :       soluble in اتانول

insoluble in اتر استون

اسیدی :pKa         2.4 (0.2M solution)

 

کلرید کروم (IV)

کلرید کروم(IV) به انگلیسی Chromium(IV) chloride با فرمول شیمیایی CrCl۴ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۱۷۷۶۱۲ است. که جرم مولی آن ۱۹۳٫۸۰۷ g/mol می‌باشد.

خصوصیات کلرید کروم (IV)

فرمول مولکولی :  CrCl4

جرم مولی :          193.807 g/mol

شکل ظاهری :      gas stable at high temperature

چگالی :  7.922 g/L

دمای ذوب :         decomposes above 600 °C

نظر دادن