66900058 - 021

مقالات

 

27 آذر

تری فنیل فسفین به انگلیسی Triphenylphosphine یک ترکیب شیمیایی با فرمول C۱۸H۱۵P۱ و با شناسه پاب‌کم ۱۱۷۷۶ است. شکل ظاهری ترکیب تری فنیل فسفین ، جامد سفید است.

 خصوصیات تری فنیل فسفین

فرمول مولکولی    C۱۸H۱۵P۱

جرم مولی            ۲۶۲٫۲۹ g mol−1

شکل ظاهری        White Solid

چگالی    1.1 g cm−3 solid

دمای ذوب           ۸۰ درجه سلسیوس (۱۷۶ درجه فارنهایت; ۳۵۳ کلوین)

دمای جوش          ‎377 °C, 650 K, 711 °F

انحلال‌پذیری در آب            Insoluble

ضریب شکست (nD)          1.59; ثابت گذردهی خلأ، etc.

شکل مولکولی      Pyramidal

           

 

Triphenylphosphine

Chemical compound

Triphenylphosphine is a common organophosphorus compound with the formula P(C₆H₅)₃ - often abbreviated to PPh₃ or Ph₃P. It is widely used in the synthesis of organic and organometallic compounds. Wikipedia

Molar mass: 262.29 g/mol

Formula: C18H15P

Density: 1.1 g/cm³

Boiling point: 377 °C

Appearance: White Solid

ChemSpider ID: 11283

تری فنیل فسفین مرک

مختصر: Triphenylphosphine

کد محصول مرک: 808270 

اسم دوم: فسفروز تری فنیل,  Phosphorus triphenyl

فرمول:   C18H15P

:C A S NUMBER            603 -35-0

مولار:    262.29 g/mol

قابلیت محلول شدن:             < - 0.0001 g/l (25 °C)

نقطه جوش:          195 - 205 °C (7 hPa)

درجه ذوب:          78.5 - 81.5 °C

انبوهی:   1.194 g/cm3 (20 °C)

نقطه اشتعال:        182 °C

در پکیج های 5 گرمی ، 50 گرمی، 250 گرمی، 1 کیلویی

نظر دادن