66900058 - 021

مقالات

 

04 دی

تیو سولفات سدیم یا سدیم تیوسولفات (Sodium thiosulfate) به فرمول Na۲S۲O۳، یک ترکیب کریستالی بی رنگ است. که بیشتر با نام هیپو سولفیت سدیم یا هیپو خوانده می‌شود. یکی از کاربرد های آن خنثی کردن کلر موجود در آب شهری است که بیشتر در بین دارندگان آکواریوم متداول است. همچنین این ماده یک آلاینده گوگردی موجود در آب به شمار می آید.

 

خصوصیات سدیم تیوسولفات

فرمول مولکولی :  Na2S2O3

جرم مولی :          158.11 g/mol

شکل ظاهری :      white crystals

بوی :     odorless

چگالی :  1.667 g/cm3

دمای ذوب :         48.3 °C (pentahydrate)

دمای جوش : ‎100 °C (pentahydrate - 5H2O decomp)         

انحلال‌پذیری در آب :          76.4 g/100 g H20(20 °C)

Sodium thiosulfate

Medication

Sodium thiosulfate is a chemical and medication. As a medication it is used to treat cyanide poisoning and pityriasis versicolor. It is an inorganic compound with the formula Na₂S₂O₃xH₂O. Wikipedia

Molar mass: 158.11 g/mol

Formula: Na2S2O3

IUPAC ID: Sodium thiosulfate

Density: 1.67 g/cm³

Melting point: 48.3 °C

Soluble in: Water

سدیم تیو سولفات پنتا هیدرات مرک

مختصر: Sodium thiosulfate pentahydrate

کد محصول مرک: 106513

اسم دوم :             Antichlor و آنتی کلور

فرمول:   Na2O3S2 * 5 H2O

C A S NUMBER  : 10102-17-7

مولار:    248.21 g/mol

قابلیت محلول شدن:             701 g/l (20 °C)

درجه ذوب:          48 °C

انبوهی:   1.74 g/cm3 (20 °C)

میزان اسیدی:        6.0 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)

 

در پکیج های 2.5 کیلویی و 5 کیلویی و 50 کیلویی

 

نظر دادن