66900058 - 021

مقالات

 

29 دی

2-نفتول

2-نفتول به انگلیسی: 2-Naphthol یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۸۶۶۳ است. شکل ظاهری این ترکیب، بلور بی‌رنگ است.

خصوصیات ۲-نفتول

فرمول مولکولی : C10H8O

جرم مولی :         ۱۴۴٫۱۷ g mol−1

شکل ظاهری :     Colorless crystalline solid

چگالی : 1.217 g/cm3

دمای ذوب :         ۱۲۳ درجه سلسیوس (۲۵۳ درجه فارنهایت; ۳۹۶ کلوین)

دمای جوش : ‎285 °C, 558 K, 545 °F

انحلال‌پذیری در آب           0.74 g/L

اسیدی (pKa)       9.51

2-Naphthol

Chemical compound

2-Naphthol, or β-naphthol, is a fluorescent colorless crystalline solid with the formula C₁₀H₇OH. It is an isomer of 1-naphthol, differing by the location of the hydroxyl group on the naphthalene ring. Wikipedia

Formula: C10H8O

Molar mass: 144.17 g/mol

Density: 1.22 g/cm³

Boiling point: 285 °C

Solubility in water: 0.74 kg/m³

Appearance: Colorless crystalline solid

 

   2-نفتول مرک

   مختصر: 2-Naphthol

   کد محصول مرک: 822290

   اسم دوم: 2-Hydroxy naphthaline و2 هیدروکسی نفتالین

   فرمول:   C10H8O

   C A S NUMBER :           135-19-3

   مولار:   144.17 g/mol

   قابلیت محلول شدن:             1 g/l (20 °C)

   نقطه جوش:         294.8 °C (1013 hPa)

   درجه ذوب:         121.6 °C

   انبوهی:   1.27 g/cm3 (20 °C)

   نقطه اشتعال:       153 °C

   در پکیج های: 50 گرمی ، 250 گرمی ،1 کیلویی

 

نظر دادن