66900058 - 021

مقالات

 

شماره تلگرام : 09362048289

06 بهمن

1-نفتول

1-نفتول به انگلیسی: - Naphthol 1 با فرمول شیمیایی C۱۰H۸O یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۷۰۰۵ است. که جرم مولی آن ۱۴۴٫۱۷ g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، بی رنگ یا جامد سفید است.

 

1-Naphthol

Chemical compound

1-Naphthol, or α-naphthol, is a fluorescent organic compound with the formula C₁₀H₇OH. It is a white solid. It is an isomer of 2-naphthol differing by the location of the hydroxyl group on the naphthalene ring. Wikipedia

Formula: C10H8O

Molar mass: 144.17 g/mol

Density: 1.1 g/cm³

Boiling point: 288 °C

Appearance: Colorless or white solid; commercial material is often strongly colored

ChemSpider ID: 6739

 

   1 نفتول مرک

   نام اورجینال : 1-Naphthol

   کد 1 نفتول :         10622

   اسم دوم: 1-Hydroxynaphthalene

   فرمول خطی:       C10H8O

   C A S NUMBER : 90 -15-3

   مولار:   144.17 g/mol

   قالبیت حل:           0.1 g/l (20 °C)

   جوش:   288 °C (1013 hPa)

   درجه ذوب:         94 - 96 °C

   تراکم:     1.28 g/cm3 (20 °C)

   آتش گرفتن:         125 °C

نظر دادن