66900058 - 021

مقالات

 

شماره تلگرام : 09362048289

08 اسفند

هگزا متیل دی سیلوکسان به انگلیسی Hexamethyldisiloxane یک ترکیب ارگانوسیلیکون با فرمول O [Si (CH3) 3] ₂ است. این مایع بدون رنگ مایع به عنوان یک حلال و به عنوان یک معرف در سنتز آلی استفاده می شود.

 خصوصیات هگزا متیل دی سیلوکسان

نقطه جوش: 100 درجه سانتی گراد

فرمول: C6H18OSi2

درجه ذوب:          -68 °C

انبوهی:   0.76 g/cm3 (25 °C)

نقطه اشتعال:        4 °C

تراکم: 764 کیلوگرم بر متر مکعب

ظاهر: مایع بی رنگ

 

Hexamethyldisiloxane is an organosilicon compound with the formula O[Si(CH₃)₃]₂. This volatile colourless liquid is used as a solvent and as a reagent in organic synthesis. It is prepared by the hydrolysis of trimethylsilyl chloride. Wikipedia

Boiling point: 100 °C

Formula: C6H18OSi2

Density: 764 kg/m³

Appearance: Colourless liquid

هگزا متیل دی سیلوکسان مرک

در پکیج های: 100 سی سی*500 سی سی*

نام فارسی:          

هگزا متیل دی سیلوکسان

نام ماده:   Hexamethyldisiloxane

کد محصول مرک :             814051

اسم دوم: 2,2,4,4-Tetramethyl-3-oxa-2,4-disilapentane, HMDSO

فرمول:   C6H18OSi2

C A S NUMBER  : 107-46-0

مولار:    162.38 g/mol

نقطه جوش:          100 °C (1013 hPa)

درجه ذوب:          -68 °C

انبوهی:   0.76 g/cm3 (25 °C)

نقطه اشتعال:        4 °C

در پکیج های: 100 سی سی ، 500 سی سی

نظر دادن

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار وبسایت در ایمیل خود به صورت رایگان در خبرنامه ما عضو شوید