66900058 - 021

مقالات

 

شماره تلگرام : 09362048289

15 ارديبهشت

سیلان به انگلیسی Silane ، یک ترکیب معدنی با فرمول شیمیایی SiH۴ است که آن را جزو گروه هیدریدی ۱۴ می‌نماید. سیلان یک گاز بی‌رنگ، قابل اشتعال و با بوی تند و زننده و تا حدودی شبیه استیک اسید است. سیلان (Silane) به عنوان ماده متشکله سیلیکون عنصری کاربرد عملی دارد.

 

سیلان ها به ترکیبات بسیاری با چهار جایگزین روی سیلیسیوم ، از جمله ترکیبات آلی سیلیسیم مثل:تری‌کلروسیلان (SiHCl۳) ،تترامتیل‌سیلان (Si(CH۳)۴)، و تترااتیل اورتوسیلیکات (Si(OC۲H۵)۴) اشاره می کنند.

خصوصیات سیلان

فرمول مولکولی :  H۴Si۱

جرم مولی :          ۳۲٫۱۲ g mol−1

شکل ظاهری :      گاز بی‌رنگ

چگالی:   1.342 g dm−3

دمای ذوب :         −۱۸۵ درجه سلسیوس (−۳۰۱٫۰ درجه فارنهایت; ۸۸٫۱ کلوین)

دمای جوش :        ‎−112 °C, 161 K, -170 °F

انحلال‌پذیری در آب :          به آرامی واکنش نشان می دهد

فشار بخار :          >1 اتمسفر (20 °C)

Silane

Chemical compound

Silane is an inorganic compound with chemical formula, SiH₄, making it a group 14 hydride. It is a colourless, pyrophoric gas with a sharp, repulsive smell, somewhat similar to that of acetic acid. Wikipedia

Formula: SiH4

Molar mass: 32.12 g/mol

Melting point: -185 °C

Density: 1.34 kg/m³

سیلان مرک

نام ماده:   Silane A 174

کد محصول مرک: 107673

اسم دوم:

Polyfix® 100, Methacryloxypropyl trimethoxysilane

پلی فیکس،متاکریلوکسی پروپیل تری متوکسی سیلان

فرمول:   C10H20O5Si

C A S NUMBER:             2530-85-0

مولار:    248.35 g/mol

قابلیت محلول شدن:             (20 °C) (slow decomposition),Hydrolysis

نقطه جوش:          255 °C (1013 hPa)

درجه ذوب:          -48 °C

انبوهی:   1.04 g/cm3 (20 °C)

نقطه اشتعال:        108 °C

در پکیج های 50 سی سی

نظر دادن