66900058 - 021

مقالات

 

ویژه پاسخگویی در تلگرام : 09362048289

24 آبان

خواص فیزیکی اسید فرمیک

اسید فرمیک

نام آیوپاک : متانوئیک اسید 

نام متداول : اسیدفرمیک      

نام های دیگر : جوهر مورچه ، متانوئیک اسید ، فرومیک اسید ، فرمیک اسید.

مشخصات : اين اسيد خورندگي خيلي زياد در برابر رسوبات و سنگها از جنس سيليس و آهك را دارد.

 

فرمول شیمیایی : HCOOH                                                  

دمای ذوب : ۸٫۴°

دمای جوش : ۱۰۰٫۸°

دانسیته : ۱٫۲۲gr/Cm۳

ثابت تفکیک اسیدی : ۳٫۷۵

وزن مولکولی : ۴۶٫۰۳

Formic acid is the simplest carboxylic acid. The chemical formula is HCOOH or HCO₂H. It is an important intermediate in chemical synthesis and occurs naturally, most notably in some ants. Wikipedia

Formula: CH2O2

Molar mass: 46.02538 g/mol

IUPAC ID: Formic acid

Density: 1.22 g/cm³

Boiling point: 100.8 °C

Melting point: 8.4 °C

نظر دادن