66900058 - 021

 پاسخگویی"سریع" در تلگرام و واتس آپ :

 09362048289

مقالات

13 مهر

آلومینیوم کلرید |آلومینیوم کلراید|Aluminium chloride

آلومینیوم کلرید Aluminum chloride یک ترکیب معدنی است که از دو عنصر آلومنیوم و کلر ساخته شده‌است.

آلومینیم کلرید اگرخالص باشد سفید رنگ وجامد است.

آلومینیم کلرید تحت تأثیرگرما تصعید می‌شود و درمجاورت رطوبت، بخشی ازآلومینیم کلرید بی آب تجزیه و گازهیدروژن کلرید آزاد می‌شود.

این نمک را نخستین باردرسال1825 ارستد تهیه کرد. او گازکلررا از روی مخلوطی ازآلومین و کربن عبورداد و بخارات آلومینیم کلرید تشکیل شده را به مایع تبدیل نمود. امروزه نیزازنظراصولی ازفرایند مشابهی برای تهیه تجارتی آلومینیم کلرید استفاده می گردد.

خصوصیات آلومینیوم کلرید

فرمول مولکولی :  AlCl3

جرم مولی :          133.34 g mol−1 anhydrous

241.432 g mol−1 hexahydrate

شکل ظاهری :      White or pale yellow solid

hygroscopic.

چگالی :  2.48 g cm−3

دمای ذوب :         190 °C 463 K

زیر 2.5 atm فشار

دمای جوش : ( ‎178 °C (451 K) (subl           

انحلال‌پذیری در آب :  43.9 g/100 ml (0 °C)

44.9 ( g/100 ml (10 °C

45.8 (g/100 ml (20 °C

46.6 (g/100 ml (30 °C

47.3 (g/100 ml (40 °C

48.1 (g/100 ml (60 °C

48.6 g/100 ml (80 °C

49 (g/100 ml (100 °C

انحلال‌پذیری :       soluble in hydrogen chloride، اتانول، کلروفورم، کربن تتراکلرید; slightly soluble in benzene

Aluminium chloride

Chemical compound

Aluminium chloride, also known as aluminium trichloride, describe compounds with the formula AlCl₃ₙ. They consist of aluminium and chlorine atoms in a 1:3 ratio, and one form also contains six waters of hydration. Both are white solids, but samples are often contaminated with iron(III) chloride, giving a yellow color. Wikipedia

Formula: AlCl₃

Molar mass: 133.34 g/mol

IUPAC ID: aluminium chloride

Melting point: 192.4 °C

Boiling point: 180 °C

Soluble in: Water

 

فروش ویژه آلومینیوم کلراید خشک 99% مرک با کد محصول 040012 در مینا تجهیز آریا

  • Rating
  • 19 بار
برای ارسال نظر وارد سایت شوید