66900058 - 021

مقالات

 

شماره تلگرام : 09362048289

11 تیر

تترا متیل اتیلن دی آمین

نام ماده: N,N,N,N-Tetramethyl ethylenediamine

کد محصول مرک:  808742

اسم دوم: TEMED, TMEDA, 1,2-Bis(dimethylamino)ethane

فرمول:   C6H16N2

 

C A S NUMBER:  110-18-9

مولار:    116.21 g/mol

نقطه جوش: 121 °C (1013 hPa)

درجه ذوب: -55 °C

انبوهی: 0.78 g/cm3 (20 °C)

میزان اسیدی: 8.0 - 8.5 (0.1 g/l, H2O, 20 °C)

نقطه اشتعال: 17 °C

در پکیج های: 50 سی سی*250 سی سی*1 لیتری*

 

 

Tetramethylethylenediamine

Chemical compound

Tetramethylethylenediamine is a chemical compound with the formula (CH₃)₂NCH₂CH₂N(CH₃)₂. This species is derived from ethylenediamine by replacement of the four amine hydrogens with four methyl groups. Wikipedia

Formula: C6H16N2

Density: 775 kg/m³

Molar mass: 116.24 g/mol

Appearance: Colorless liquid

ChEBI ID: 32850

ChemSpider ID: 7746

نظر دادن

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار وبسایت در ایمیل خود به صورت رایگان در خبرنامه ما عضو شوید