66900058 - 021

 پاسخگویی"سریع" در تلگرام و واتس آپ :

 09362048289

جهت بررسی سایر محصولات که در لیست یافت نشد با همکاران ما در بخش فروش با یکی از راه های ارتباطی تماس حاصل نمایید.

02166900058-02166901187

برای پرسش و پاسخ و دریافت قیمت و موجودی با کلیک روی لینک زیر به تلگرام شرکت پیام دهید

https://telegram.me/minatajhiz

×

هشدار

کلاس مدل K2ModelItem در فایل پیدا نشد

2-هیدروکسی-اتیل-متااکریلات
توضیحاتمرک 2-Hydroxyethyl methacrylate Synonyms: 2-Hydroxyethyl 2-methylpropenoate, HEMA, Methacrylic acid 2-hydroxyethyl est
کد محصولات : 800588
Molar mass : 130.14 g/mol
cas number : 868-77-9
2-هیدروکسی-بنزالدهید
توضیحاتمرک 2-Hydroxybenzaldehyde Synonyms: Salicylaldehyde Chemical Formula: HOC₆H₄CHO
کد محصولات : 800640
Molar mass : 122.12 g/mol
cas number : 90-02-8
2-هیدروکسی-بنزوئیک-اسید
توضیحاتمرک 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid for synthesis.   Synonyms: 4-Aminosalicylic acid, PAS , chemical formula 4-(NH₂)-2
کد محصولات : 800426
Molar mass : 153.13 g/mol
cas number : 65-49-6
2--یدوبنزوئیک-اسید-کد-مرک820729
توضیحاتمرک 2-Iodobenzoic acid for synthesis.   chemical formula 2-(I)C₆H₄COOH.
کد محصولات : 820729
Molar mass : 248.02 g/mol
cas number : 88-67-5
2و-4-دی-کلرو-فنوکسی-استیک-اسید
توضیحاتمرک 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid for synthesis. ,   Synonyms: 2,4 D-acid chemical formula 2,4-(Cl)₂C₆H₃OCH₂COOH
کد محصولات : 820451
Molar mass : 221.04 g/mol
cas number : 94-75-7
2و5-دی-کلرو-فنول
توضیحاتمرک 2,5-Dichlorophenol for synthesis.   Synonyms: 2,5-Dichlo-1-hydroxybenzene , chemical formula 2,5-(Cl)₂C₆H₃OH.
کد محصولات : 820448
Molar mass : 163.00 g/mol
cas number : 583-78-8
3-تری-متوکسی-سیلیل-پروپیل-امین
توضیحاتمرک 3-(Trimethoxysilyl)-propylamine
کد محصولات : 818550
Molar mass : 179.29 g/mol
cas number : 13822-56-5
Untitled-1
توضیحاتمرک N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide for synthesis   Synonyms: DCC chemical formula C(NC₆H₁₁)₂
کد محصولات : 802954
Molar mass : 206.33 g/mol
cas number : 538-75-0
Untitled-2
توضیحاتمرک 1-Bromooctane for synthesis.   CAS 111-83-1,   Synonyms: Octyl bromide chemical formula CH₃(CH₂)₇Br.
کد محصولات : 801969
Molar mass : 193.12 g/mol
cas number : 111-83-1
Untitled-3
توضیحاتمرک Triethyl phosphate for synthesis.   CAS 78-40-0,   Synonyms: Phosphoric acid triethyl ester, TEP , chemical f
کد محصولات : 821141
Molar mass : 182.16 g/mol
cas number : 78-40-0
photo_2017-11-07_15-42-12
توضیحاتمرک 1-Bromohexane chemical formula CH₃(CH₂)₅Br
کد محصولات : 801603
Molar mass : 165.07 g/mol
cas number : 111-25-1
3-متوکسی-استو-فنون
توضیحاتمرک 3'-Methoxyacetophenone Chemical Formula: 3-(CH₃O)C₆H₄COCH₃
کد محصولات : 818441
Molar mass : 150.18 g/mol
cas number : 586-37-8