جهت بررسی سایر محصولات که در لیست یافت نشد با همکاران ما در بخش فروش با یکی از راه های ارتباطی تماس حاصل نمایید.

02166900058-02166901187

×

هشدار

کلاس مدل K2ModelItem در فایل پیدا نشد

802410
توضیحاتمرک p-Benzoquinone  ; C6H4O2 بنزوکینون، بلورهای منشوری زرد رنگ با دمای ذوب 115.7درجه سانتیگراداست، که به سهولت تصعد می
کد محصولات : 802410
Molar mass : 108.09 g/mol
cas number : 106-51-4
818847
توضیحاتمرک Ethylene glycol dimethacrylate اسم دوم: اتیلن دی متا اکریلات Ethylene dimethacrylate  
کد محصولات : 818847
Molar mass : 198.22 g/mol
cas number : 97-90-5
822066
توضیحاتمرک Hexametileno diisocianato
کد محصولات : 822066
Molar mass : 168.2 g/mol
cas number : 822-06-0
802801
توضیحاتمرک ε-Caprolactone Synonyms: 2-Oxepanone, 6-Hydroxycaproic acid lactone
کد محصولات : 802801
Molar mass : 114.14 g/mol
cas number : 502-44-3
802815
توضیحاتمرک Cyanuric chloride سیانوریک کلرید با فرمول شیمیایی C۳Cl۳N۳ و شکل ظاهری آن پودر سفید رنگ است. سیانوریک کلرید یا تری
کد محصولات : 802815
Molar mass : 184.41 g/mol
cas number : 108-77-0
150623-fluka
توضیحاتمرک Potassium standard solution  
کد محصولات : 170230
images
توضیحاتمرک N,N,N',N'-Tetramethyl ethylenediamine  
کد محصولات : 110732
Molar mass : 116.21 g/mol
cas number : 110-18-9
index
توضیحاتمرک 2-Pentanol 2-پنتانول با فرمول شیمیایی C۵H۱۲O شکل ظاهری این ترکیب مایع بی رنگ است.  
کد محصولات : 807501
Molar mass : 88.14 g/mol
cas number : 6032-29-7
808384
توضیحاتمرک DL-Tropic acid اسید تروپیک یک هیدروکسی اسید است. هیدروکسی اسیدها گروهی از اسیدهای کربوکسیلیک هستند که یک گروه عامل
کد محصولات : 808384
Molar mass : 166.17 g/mol
cas number : 529-64-6
107434 (2)
توضیحاتمرک L-Proline پرولین با فرمول شیمیایی C5H9NO2 ، بلورهای بی رنگ، با دمای ذوب 222-220 درجه سانتی گراد است. گرچه یک آمینو
کد محصولات : 107434
Molar mass : 115.13 g/mol
cas number : 147-85-3
8140681
توضیحاتمرک Tetrapropylammonium hydroxide 40%محلول در آب  
کد محصولات : 814068
818818
توضیحاتمرک (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane  
کد محصولات : 818818
Molar mass : 196.34 g/mol
cas number : 4420-74-0

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار وبسایت در ایمیل خود به صورت رایگان در خبرنامه ما عضو شوید