جهت بررسی سایر محصولات که در لیست یافت نشد با همکاران ما در بخش فروش با یکی از راه های ارتباطی تماس حاصل نمایید.

02166900058-02166901187

×

هشدار

کلاس مدل K2ModelItem در فایل پیدا نشد

images11
توضیحاتمرک Fluoride standard solution اسم دوم: Fluoride standard for aquecous matrices ready for use  
کد محصولات : 119814
images
توضیحاتمرک بوتیل هیدروکسی تولوئن  (BHT) با فرمول شیمیاییC۱۵H۲۴O یک ترکیب شیمیایی است. و شکل ظاهری این ترکیب پودر سفید می باشد
کد محصولات : 822021
Molar mass : 220.35 g/mol
cas number : 128-37-0
index1
توضیحاتمرک Potassium bromide پتاسیم برومید با فرمول شیمیای KBr ، یکی از ترکیبات یونی پتاسیم می باشد. دمای ذوب827درجه سانتی گر
کد محصولات : 104907
Molar mass : 119.00 g/mol
cas number : 7758-02-3
سدیم هیدرید
توضیحاتمرک Sodium hydride سدیم هیدرید با فرمول شیمیایی NaH ، از اثر H2 بر Na در 35درجه سانتی گراد به دست می آید.درکاهش و تراک
کد محصولات : 814552
Molar mass : 24.0 g/mol
cas number : 7646-69-7
2-فوریل کلرید
توضیحاتمرک 2-Furoyl chloride  
کد محصولات : 820169
Molar mass : 130.53 g/mol
cas number : 527-69-5
تیوفن-2-کربالدهید
توضیحاتمرک Thiophene-2-carbaldehyde Synonyms: Thiophene-2-aldehyde, 2-Thenaldehyde, 2-Formylthiophene  
کد محصولات : 808161
Molar mass : 112.14 g/mol
cas number : 98-03-3
images2
توضیحاتمرک Dibenzylamine  
کد محصولات : 803533
Molar mass : 197.27 g/mol
cas number : 103-49-1
index1
توضیحاتمرک Lithium aluminium hydride شکل ظاهری این ترکیب، بلورهای سفید است. کاهش دهنده ای که در شیمی آلی و در تهیه مشتقات آلو
کد محصولات : 818876
Molar mass : 37.95 g/mol
cas number : 16853-85-3
index
توضیحاتمرک Pyridine C9H11N پیریدین مایعی شفاف، بی رنگ و نمپذیر است ؛ دمای جوش115.3درجه سانتی گراد و بوی مشخص قوی دارد. با شعل
کد محصولات : 107462
Molar mass : 79.1 g/mol
cas number : 110-86-1
4-آمینو فنول
توضیحاتمرک 4-Aminophenol 4-آمینو فنول، بلورهای برگه ای بی رنگ با دمای ذوب 184درجه سانتیگراد است. که درهوا به سرعت اکسید می شو
کد محصولات : 800421
Molar mass : 109.13 g/mol
cas number : 123-30-8
index
توضیحاتمرک Sodium chloride سدیم کلرید دمای ذوب801درجه سانتی گراد و چگالی2/17 دارد و در طبیعت به صورت نمک طعام یافت می شود که
کد محصولات : 106404
Molar mass : 58.44 g/mol
cas number : 7647-14-5
200px-Dusičnan_hořečnatý
توضیحاتمرک- Magnesium nitrate hexahydrate Mg(NO₃)₂ * 6 H₂O. نمک پایداری که هیدراتهای 9 ، 6و2 تشکیل می دهد. هیدراتها آبزدایی
کد محصولات : 105853
Molar mass : 256.41 g/mol
cas number : 13446-18-9

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار وبسایت در ایمیل خود به صورت رایگان در خبرنامه ما عضو شوید