جهت بررسی سایر محصولات که در لیست یافت نشد با همکاران ما در بخش فروش با یکی از راه های ارتباطی تماس حاصل نمایید.

02166900058-02166901187

×

هشدار

کلاس مدل K2ModelItem در فایل پیدا نشد

index11
توضیحاتمرک- Benzophenone Chemical Formula: C₆H₅COC₆H₅ بنزوفنون: بلورهای بی رنگ و منشوری شکل با دمای ذوب49درجه سانتی گراد، د
کد محصولات : 801801
Molar mass : 182.22 g/mol
cas number : 119-61-9
images
توضیحاتمرک Sulfuric acid for 1000 ml, c(H₂SO₄) = 0.05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
کد محصولات : 109984
titrisol_ampoule[titrisol_ampoule-ALL]
توضیحاتمرک Sodium thiosulfate solution c(Na₂S₂O₃) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®  
کد محصولات : 109950
Untitledگیمسا
توضیحاتمرک Giemsa's azur eosin methylene blue solution for microscopy
کد محصولات : 109204
شیمیایی-آزمایشگاهی-سدیم-بور-هیدرید
توضیحاتمرک Sodium borohydride Synonyms: Sodium tetrahydridoborate
کد محصولات : 806373
Molar mass : 37.83 g/mol
cas number : 16940-66-2
شیمیایی-آزمایشگاهی-سولفات-کادمیم
توضیحاتمرک Cadmium sulfate hydrate for analysis EMSURE® ACS. CAS 7790-84-3, chemical formula 3 CdSO₄ * 8 H₂O.
کد محصولات : 102027
Molar mass : 769.51 g/mol
cas number : 7790-84-3
شیمیایی-آزمایشگاهی-گلیکولیک-اسید
توضیحاتمرک Glycolic acid Synonyms: Hydroxyacetic acid Chemical Formula: HOCH₂COOH
کد محصولات : 804104
Molar mass : 76.05 g/mol
cas number : 79-14-1
تیو-سولفات-سدیم-پنتاهیدرات
توضیحاتمرک Sodium thiosulfate pentahydrate for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur.   pH 6.0 - 7.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C). Sy
کد محصولات : 106516
Molar mass : 248.21 g/mol
cas number : 10102-17-7
هگزا-دسیل-تری-متیل-آمونیوم-بروماید
توضیحاتمرک Hexadecyltrimethylammonium bromide chemical formula C₁₆H₃₃N(CH₃)₃Br.
کد محصولات : 814119
Molar mass : 364.45 g/mol
cas number : 57-09-0
شیمیایی-آزمایشگاهی-ان-پنتان
توضیحاتمرک n-Pentane Chemical Formula: CH₃(CH₂)₃CH₃
کد محصولات : 107177
Molar mass : 72.15 g/mol
cas number : 109-66-0
شیمیایی-آزمایشگاهی-بنزیل-الکل
توضیحاتمرک Benzyl alcohol special grade (benzaldehyde ≤ 0.05%) suitable for use as excipient EMPROVE® exp Ph Eur,BP,JP,NF Sy
کد محصولات : 100987
Molar mass : 108.14 g/mol
cas number : 100-51-6
شیمیایی-آزمایشگاهی-فلوریدریک-اسید
توضیحاتمرک Hydrofluoric acid 38-40% Synonyms: Hydrofluoric acid solution, Fluoric acid  
کد محصولات : 100337

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار وبسایت در ایمیل خود به صورت رایگان در خبرنامه ما عضو شوید