جهت بررسی سایر محصولات که در لیست یافت نشد با همکاران ما در بخش فروش با یکی از راه های ارتباطی تماس حاصل نمایید.

02166900058-02166901187

×

هشدار

کلاس مدل K2ModelItem در فایل پیدا نشد

شیمیایی-آزمایشگاهی-استارچ
توضیحاتمرک Starch soluble GR for analysis ISO. CAS 9005-84-9, pH 6.0 - 7.5 (20 g/l, H₂O, 25 °C) Synonyms: Amylum, Potato star
کد محصولات : 101252
cas number : 9005-84-9
Untitled1111
توضیحاتمرک 2,3-Epoxypropyl isopropyl ether for synthesis. CAS 4016-14-2, pH 7 (188 g/l, H₂O, 20 °C). Synonyms: Isopropoxymeth
کد محصولات : 818598
Molar mass : 116.15 g/mol
cas number : 4016-14-2
1-برمو-نفتالین
توضیحاتمرک 1-Bromonaphthalene Synonyms: α-Naphthyl bromide  
کد محصولات : 806210
Molar mass : 207.07 g/mol
cas number : 90-11-9
1-متوکسی-2-پروپیل-استات
توضیحاتمرک (1-Methoxy-2-propyl) acetate Chemical Formula: CH₃COOCH(CH₃)CH₂OCH₃
کد محصولات : 818532
Molar mass : 132.16 g/mol
cas number : 108-65-6
1-نفتول-شیمیایی-آزمایشگاهی
توضیحاتمرک 1-Naphthol Synonyms: 1-Hydroxynaphthalene Chemical Formula: C₁₀H₇OH
کد محصولات : 822289
Molar mass : 144.17 g/mol
cas number : 90-15-3
2-فنیل-پروپان-آلدهید
توضیحاتمرک 2-Phenylpropionaldehyde Synonyms: 2-Phenylpropanal, Hydratropaldehyde Chemical Formula: CH₃CH(C₆H₅)CHO  
کد محصولات : 807010
Molar mass : 134.17 g/mol
cas number : 93-53-8
2-متوکسی-استوفنون
توضیحاتمرک 2'-Methoxyacetophenone Synonyms: 2-Acetanisole  
کد محصولات : 841349
Molar mass : 150.18 g/mol
cas number : 579-74-8
2-متیل-بنزو-تیازول-مرک-کد-841709
توضیحاتمرک  
کد محصولات : 841709
Molar mass : 149.22g/mol
cas number : 120-75-2
2-مرکاپتو-پیریمیدین
توضیحاتمرک 2-Mercaptopyrimidine Synonyms: 2-Pyrimidinethiol  
کد محصولات : 841594
Molar mass : 112.16 g/mol
cas number : 1450-85-7
2-هیدروکسی-اتیل-متااکریلات
توضیحاتمرک 2-Hydroxyethyl methacrylate Synonyms: 2-Hydroxyethyl 2-methylpropenoate, HEMA, Methacrylic acid 2-hydroxyethyl est
کد محصولات : 800588
Molar mass : 130.14 g/mol
cas number : 868-77-9
2-هیدروکسی-بنزالدهید
توضیحاتمرک 2-Hydroxybenzaldehyde Synonyms: Salicylaldehyde Chemical Formula: HOC₆H₄CHO
کد محصولات : 800640
Molar mass : 122.12 g/mol
cas number : 90-02-8
2-هیدروکسی-بنزوئیک-اسید
توضیحاتمرک 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid for synthesis.   Synonyms: 4-Aminosalicylic acid, PAS , chemical formula 4-(NH₂)-2
کد محصولات : 800426
Molar mass : 153.13 g/mol
cas number : 65-49-6

خبرنامه

برای دریافت آخرین اخبار وبسایت در ایمیل خود به صورت رایگان در خبرنامه ما عضو شوید