مواد شیمیایی صنعتی

لیست مواد شیمیایی صنعتی

مواد شیمیایی صنعتی

مواد شیمیایی صنعتی و مواد اولیه شیمیایی ، اصولا در مقادیر زیاد تولید می شوند وبرای کالاهای صنعتی و همچنین برای مصرف کننده های عمومی استفاده می شوند.

از نمونه های مواد شیمیایی صنعتی می توان به پالایشگاهها و واحدهای پترو شیمی که مواد خام نفتی را به موادی چون سوخت، حلال، رزین و غیره همچنین استفاده در صنعت کشاورزی،  محیط زیست، صنایع غذایی، بهداشت، دکوراسیون و صنعت حمل و نقل نیز اشاره کرد.

مواد شیمیایی آزمایشگاهی از لحاظ خلوص با مواد شیمیایی صنعتی که برای ساخت مواد غذایی و خوراکی به کار میرود یکسان است ولی از لحاظ درصد خلوص متفاوت هستند.

 

لیست برخی مواد شیمیایی صنعتی

ردیف

نام تجاری و معمول

فرمول مولکولی

نام های شیمیایی دیگر

1

استون

C3H6O

پروپانون ، دی متیل کتون

2

متیل اتیل کتون

C4H8O

MEK ، بوتانون

3

متیل ایزوبوتیل کتون

C6H12O

MIBK ، متیل پنتانون‌

4

ایزوپروپیل الکل

C3H8O1

2-پروپانول ، ایزو پروپانول

5

بوتانول

C4H9OH

نرمال بوتیل الکل

6

ایزوبوتیل الکل

C4H10O

ایزو بوتانول ، ایزو پروپیل کاربینول

7

تولوئن

C7H8

متیل بنزن ، فنیل متان

8

اورتو زایلن

C8H10

دی متیل بنزن

9

منومر استایرن

C8H8

وینیل بنزن ، سینامین ، فنیل اتیل

10

اتیلن گلیکول

2(CH2OH)

اتان دیول ، مونو اتیلن گلیکول

11

دی اتیلن گلیکول

C4H10O3

دی هیدروکسی دی اتیل اتر

12

تری اتیلن گلیکول

C6H14O4

اتیلن دی اکسی دی اتانول

13

مونو‌ اتانول آمین

C2H7NO

آمینو اتانول ، هیدروکسی اتانول آمین

14

2-اتیل هگزانول

C8H18O

2-اتیل الکل

15

گلیسرول

C3H8O3

گلیسرین ، 3-2-1 پروپان تری ال

16

اپی کلرو هیدرین

C3H5ClO

1-کلرو ۲-۳اپوکسی پروپان ، ECH

17

آلیل الکل

C3H6O

۲-پروپن

18

دی فینیلول پروپان

C15H16O2

۲-۲بیس پارا هیدروکسی فنیل پروپان ، بیس فنول A

19

پیوالیک اسید

C5H10O2

تری متیل استیک اسید ، دی متیل پروپانوئیک اسید

20

متانول

CH3OH

الکل چوب ، کاربینول ، متیل الکل ، الکل متیلیک

21

اتانول

C2H5OH

اتیل الکل

22

آمیل نیتریت

C5H11NO2

ایزو آمیل سالیسیلات ، ایزوآمیل نیتریت ، نیترامیل

23

آمونیوم دی کرومات

(NH4)2Cr2O7

امونیوم بی کرومات

24

آمونیوم کلرید

NH4Cl

نشادر

25

آمونیوم آلومینیوم سولفات

Al2(SO4)3

آلومینیوم سولفات ، ، کیک آلوم

26

پلی وینیل الکل

(C2H4O)n

PVA ، PVAL ، پلی اتانول

27

پلی وینیل پیرولیدون

(C6H9NO)n

PVP ، پلی ویدون

28

زاج آمونیاک

ammonium aluminum sulfate

زاج آمونیوم

29

تیزاب سلطانی

HNO3+3 HCl

aqua regia ، ترکیب اسیدکلریدیک و اسیدنیتریک

30

آلومینیوم سدیم سولفات

NaAl(SO4)2·12H2O

زاج متخلخل ، زاج سدیم

31

استیل سالیسیلیک اسید

C9H8O4

آسپیرین

32

کربنات کلسیم

CaCO3

گِل سفید، سنگ آهک

33

آمونیاک

NH3

هیدروژن نیترید ، نیتروسیل ، تری هیدروژن نیترید

34

هیپوکلریت سدیم

NaOCl

آب ژاول ، وایتکس

35

هیدروژن پراکسید

H2O2

آب اکسیژنه

36

سولفات باریوم

BaSO4

باریت یا بلانک فاکس

37

سیلیکات منیزیم

Mg2SiO4

تالک

38

سیلیکات آلومینیوم

Al2SiO5

 

39

سولفوریک اسید

H2SO4

جوهر گوگرد ، سولفات هیدروژن

40

نیتریک اسید

HNO3

جوهر شوره

41

استیک اسید

CH3COOH

جوهر سرکه ، جوهر انگور ، اتانوئیک اسید

42

کلریدریک اسید

HCl

جوهر نمک

43

فرمیک اسید

HCOOH

جوهر مورچه  ، متانوئیک اسید

44

بوریک اسید

H3BO3

اورتو بوریک اسید ، بوراسیک اسید

45

اگزالیک اسید

C2H2O4

اسید شیرین

46

اسکوربیک اسید

C6H8O6

ویتامین C

47

کلسیم اکسید

CaO

آهک زنده

48

کلسیم هیدروکسید

Ca(OH)2

آب آهک، شیر آهک ، آهک شکفته

49

منیزیم هیدروکسید

Mg(OH)2

شیر منیزی

50

پرمنگنات پتاسیم

KMnO4

پرمنگنات

51

اوره

CO(NH2)2

کاربامید

52

متیلن کلراید

CH2Cl2

دی کلرو متان ، متیلن دی کلراید

53

منیزیم نیترات

Mg(NO3)2

نیترات منیزیم

54

پتاسیم آلوم

KAl(SO4)2

زاج سفید ، تاواس

55

آزبست

پنبه نسوز ، پشم شیشه ، پنبه کوهی

56

سدیم بی کربنات

NaHCO3

جوش شیرین

57

مس (II) سولفات

CuSO4

کات کبود

58

آهن (II) سولفات ، فروس سولفات

FeSO4

زاج سبز

59

کبالت (II) سولفات

CoSO4

زاج سرخ

60

جیوه

Hg

مرکوری

61

پتاسیم کربنات

K2CO3

نمک تارتار ، خاکستر مروارید ، کربنات پتاس

62

کربن دی اکسید

CO2

گاز کربنیک

63

پتاسیم هیدروکسید

KOH

پتاس سوز آور

64

سدیم هیدروکسید

NaOH

سود سوزآور ، سود پرک

65

آلومینا (آلومینیوم اکسید ناخالص)

Al2O3

پودر سنباده

66

آمونیوم کلرید

NH4Cl

نشادر

67

فرمالدهید

CH2O

متانال ، متیلن اکسید ، متیل آلدهید

68

روغن سیلیکون

(Si(CH3)2O)n

69

کلروفرم

CHCl3

70

هیدروکسید کبالت (II)

Co(OH)2

cobaltous hydrate

71

هیپو فسفرو اسید

H3PO2

فسفینیک اسید

72

گلوتار آلدئید

C5H8O2

Pentane-15-dial