محصولات مواد شیمیایی آزمایشگاهی

لیست مواد شیمیایی آزمایشگاهی

لیست محصولات مواد شیمیایی آزمایشگاهی از برندهای (مواد شیمیایی مرک ، مواد شیمیایی سیگما آلدریچ ، مواد شیمیایی آلفا ایسر و اکروس ) در شرکت مینا تجهیز آریا به شرح ذیل :

اتانول مرک تماس بگیرید 100983
فورفورال تماس بگیرید 104013
زینک استات تماس بگیرید 108800
برموفرم تماس بگیرید 101944
کیتوسان تماس بگیرید 448869
زایلن تماس بگیرید 822337
متانول تماس بگیرید 106035
2-نفتول تماس بگیرید 822290
گرافیت تماس بگیرید 104206
کیتوسان تماس بگیرید 448877
اسید فرمیک تماس بگیرید 100264
نتایج 1 تا 36 از کل 492 نتیجه