محصولات مواد شیمیایی آزمایشگاهی

merck_kgaa_new_brand

شرکت مِرک آلمان به آلمانی Merck KGaA از نوع شرکت سهامی عام شرکت مختلط بنا نهاده شده از سال ۱۶۶۸ ، شرکت دارویی مرک یک شرکت تولیدکنندهٔ مواد شیمیایی و دارویی در کشور آلمان است. بنیانگذاران شرکت مرک Friedrich Jacob Merck می باشد.

 دفتر اصلی شرکت دارویی مرک در شهر دارمشتات قرار دارد همچنین این شرکت تحت نام EMD Chemicals در آمریکای شمالی نیز فعالیت می‌کند. این شرکت در سال ۲۰۱۵ شرکت سیگما-آلدریچ را بصورت کامل خریداری کرد.

 

متیل رد تماس بگیرید 060716
1 دکانول تماس بگیرید 803463
کلرو بنزن تماس بگیرید 801791
اتانول مرک تماس بگیرید 100983
1 اکتانول تماس بگیرید 820931
اتیل استات تماس بگیرید 109623
نتایج 1 تا 36 از کل 497 نتیجه