دی متیل فرمات مرک 820583

دی متیل فرمات مرک کد 820583 نام ماده:   Dimethyl fumarate کد محصول مرک: 820583 اسم دوم: Fumaric acid dimethyl ester فرمول:   C6H8O4 C A S NUMBER :            624-49-7 مولار:    144.13 g/mol قابلیت محلول شدن:   & ...ادامه مطلب

5 5 2 Product


  • توضیحات محصول
  • مشخصات فنی

دی متیل فرمات مرک کد 820583

نام ماده:   Dimethyl fumarate

کد محصول مرک: 820583

اسم دوم: Fumaric acid dimethyl ester

فرمول:   C6H8O4

C A S NUMBER :            624-49-7

مولار:    144.13 g/mol

قابلیت محلول شدن:             1.6 g/l (20 °C)

نقطه جوش:          193 °C (1013 mbar)

درجه ذوب:          102 °C

انبوهی:   1.37 g/cm3

میزان اسیدی:        4.0 - 6.0 (10 g/l, H2O, 20 °C) suspension

فروش در  پکیج های 50 گرمی و 100 گرمی و 250 گرمی

توليد کننده: شرکت مرک آلمان (Merck Millipore)شرکت مرک آلمان (Merck Millipore)