تری اتانول آمین مرک کد 108379 108379

تری اتانول آمین مرک کد 108379 نام ماده:   Triethanolamine کد محصول مرک: 108379 اسم دوم: Tris(2-hydroxyethyl)amine, 2,2,2-Trihydroxytriethylamine, TEA فرمول:   C6H15NO3 C A S NUMBER :            102-71-6 مولار:    149.19 g/ ...ادامه مطلب

4 5 1 Product


  • توضیحات محصول
  • مشخصات فنی

تری اتانول آمین مرک کد 108379

نام ماده:   Triethanolamine

کد محصول مرک: 108379

اسم دوم: Tris(2-hydroxyethyl)amine, 2,2,2-Trihydroxytriethylamine, TEA

فرمول:   C6H15NO3

C A S NUMBER :            102-71-6

مولار:    149.19 g/mol

قابلیت محلول شدن:             (20 °C) soluble

نقطه جوش:          360 °C (1013 hPa) (decomposition)

درجه ذوب:          21 °C

انبوهی:   1.12 g/cm3 (20 °C)

میزان اسیدی:        10.5 (15 g/l, H2O, 20 °C)

نقطه اشتعال:        190 °C

فرمول ایمنی:        alt=

فروش در پکیج های 1 لیتری و 2.5 لیتری و 25 لیتری

توليد کننده: شرکت مرک آلمان (Merck Millipore)شرکت مرک آلمان (Merck Millipore)