اتانول آمین مرک 800849

اتانول آمین مرک نام فارسی: اتانول آمین        نام ماده : Ethanolamine کد محصول مرک: 100845 اسم دوم: 2-Aminoethanol, Monoethanolamine آمینواتانول،2-مونواتانول آمین فرمول:   C2H7NO C A S NUMBER: 141-43-5 مولار:    61.08 g/mol قابلیت محلول شدن:             (20 °C) soluble نقطه جوش: 17 ...ادامه مطلب

4.55556 5 9 Product


  • توضیحات محصول
  • مشخصات فنی

اتانول آمین مرک

نام فارسی: اتانول آمین       

نام ماده : Ethanolamine

کد محصول مرک: 100845

اسم دوم: 2-Aminoethanol, Monoethanolamine

آمینواتانول،2-مونواتانول آمین

فرمول:   C2H7NO

C A S NUMBER: 141-43-5

مولار:    61.08 g/mol

قابلیت محلول شدن:             (20 °C) soluble

نقطه جوش: 171 °C (1013 hPa)

درجه ذوب: 10.5 °C

انبوهی:   1.02 g/cm3 (20 °C)

میزان اسیدی: 12.1 (100 g/l, H2O, 20 °C)

نقطه اشتعال: 92.5 °C

در پکیج های: 1 لیتری*2.5 لیتری*

توليد کننده: شرکت مرک آلمان (Merck Millipore)شرکت مرک آلمان (Merck Millipore)